Anežka Trejbalová

Anežka studuje střední školu obor zlatník a klenotník. Je umělecky zaměřená. Věnuje se především výrobě šperků z netradičních materiálů a malbě tužkou a akrylem. Má ukončené vzdělání na ZUŠ Velké Popovice obor klasickým zpěv. Zvládá základy hry na flétnu a ukulele. V minulosti jezdila aktivně na koních a zúčastnila se i několika hobby závodů. Nyní vypomáhá se základní výukou jízdy na koních malých dětí. Od šesti let jezdila na třítýdenní tábory, na kterých získala řadu cenných zkušeností.

S dětmi pracuje od roku 2014 na příměstských i pobytových táborech. Letošní rok povede Všeobecný tábor a tábo Sport, sportuj, sportujeme...