ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky fungují po celý školní rok v rámci školní družiny, ale mohou docházet i děti, které družinu nenavštěvují. Nabízíme kroužky v Základní škole v Kunicích a to sportovní hry, moderní tance a dramatický kroužek.

Průběh hodiny

0. hodina

Ukázková - otevřená hodina pro rodiče s dětmi, pololetní plán

1. hodina

Informace k zaplacení kroužku, případná domluva s dětmi na pololetním plánu plánu

2. - 14. hodina

Kroužek

15. hodina

Ukázková hodina pro rodiče aneb, co jsme se naučili?

Sportovní hry

Lektoři: Jiří Novák , Bára Lupínková

Plán: Všeobecná gymnastická průprava, pohybové a míčové hry, fotbal, florbal, frisbee, in-line brusle, cyklistika, a další sporty dle dohody s rodiči...

Moderní tance

Lektoři: Bára Lupínková, Šimon Lupínek

Plán: Street dance, disco a MTV dance, break dance, house dance, hip hop, lockin, poppin.

Cíl: Taneční sestava ze všech těchto tanců, taneční soutěž, vystoupení.

Dramatický kroužek

Lektoři: Jiří Novák, Nikola Vyhnálková

Plán: Naučit se projevu osobnosti, nebát se vystupovat před kolektivem. Zaměřeno na komunikaci, rozvoj kreativity, projev, stmelování kolektivu.

Cíl: Krátké představení pro rodiče a přátele.